Kategórie

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kategóriu v prípade, ak nebude kategória naplnená dostatočným počtom tímov.
Organizátor si vyhradzuje právo preradiť tím do inej kategórie. 


B16

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2005 až 2008
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)

B14

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2007 až 2010
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)

B12

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2009 až 2012
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)

BG10

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2011 až 2014
Výnimka štartu 1 staršieho hráča neplatí pre túto kategóriu.
Povolený štart dievčat v kategórii.


Jury turnaja si vyhradzuje právo pre udelenie výnimky pre štart mladšieho hráča voči podpísanému prehláseniu od rodiča. Podmienkou je štart hráča iba v jednej kategórií.