Kategórie

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kategóriu v prípade, ak nebude kategória naplnená dostatočným počtom tímov.
Organizátor si vyhradzuje právo preradiť tím do inej kategórie. 


B16

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2004 až 2007
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)

B14

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2006 až 2009
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)
Povolený štart dievčat v kategórii.

B12

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2008 až 2011
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)
Povolený štart dievčat v kategórii.

B10

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: rok narodenia 2010 až 2013
(povolenie max. 1 výnimky, viac info tu - štart hráča)
Povolený štart dievčat v kategórii.


Jury turnaja si vyhradzuje právo pre udelenie výnimky pre štart mladšieho hráča voči podpísanému prehláseniu od rodiča. Podmienkou je štart hráča iba v jednej kategórií.