Pravidlá

Turnaj sa hrá podľa podľa pravidiel medzinárodnej florbalovej federácie IFF.


Vyhodnotenie postupu:

Víťazstvo - 3 body
Remíza - 1 bod
Prehra - 0 bodov

Ak získajú dva tímy v skupine rovnaký počet bodov, o ďalšom postupe rozhoduje:
- počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
- rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
- celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
- celkový rozdiel skóre
- celkový počet vstrelených gólov
- los

Po remíze v play-off vyraďovacích zápasoch nasleduje:
- séria 3 trestných nájazdov
- séria 1 trestného nájazdu (rýchla smrť)


Jury turnaja:

Roman Cíbik
Lukáš Řezanina


Protesty:

Protest musí byť odovzdaný písomne JURY turnaja alebo vedúcemu haly najneskôr do 15 minút od ukončenia zápasu spolu s poplatkom za podanie protestu vo výške 40 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá v prospech organizátora. Rozhodnutie JURY je konečné a nemenné.


Súpiska tímu:

Každý tím musí odovzdať a potvrdiť v užívateľskom rozhraní klubu súpisku tímu. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení v online súpiske. Možnosť úpravy súpisiek je povolená do 26.8.2021 - 23:59. Po tomto termíne sa súpisky uzavrú a nie je možné dopĺňať ďalších hráčov.


Zápis o stretnutí:

Nie je potrebné vypĺňať ani odovzdávať na zapisovateľskom stolíku. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení v online súpiske.


Čakacia doba:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Po vypršaní 5 minút nasleduje kontumácia v prospech prítomného tímu.


Štart hráča (výnimky):

Každý tím má povolenú max. 1 výnimku. Výnimkou sa rozumie hráč, ktorý je starší max. o 1 rok ako je vekový limit danej kategórie. Výnimku je potrebné vyznačiť v online súpiske (zaškrtnutím "výnimka"). Výnimka neplatí pre kategóriu BG10.

Jury turnaja si vyhradzuje právo pre udelenie výnimky pre štart mladšieho hráča voči podpísanému prehláseniu od rodiča. Podmienkou je štart hráča iba v jednej kategórií.

Hráč môže v priebehu turnaja štartovať len za jeden klub (ak mu to jeho vek a časový rozpis turnaja povolí, môže nastúpiť v rámci klubu vo viacerých kategóriách). Pozor, takýto hráč musí byť uvedený na súpiskách tímov, v rámci ktorých bude môcť nastúpiť. V prípade, ak hráč nastúpi za tím, na ktorého súpiske sa nenachádza, po zistení porušenia tohto pravidla bude hráč vylúčený z turnaja a posledný zápas, v ktorom nastúpil, kontumovaný v neprospech tímu v ktorom nastúpil.


Vylúčenie hráča:

ČK1 vedie automaticky k vylúčeniu hráča do konca zápasu.
ČK2 znamená stop v aktuálnom zápase a nasledujúci zápas.
ČK3 vedie k vylúčeniu hráča z turnaja.


Farby dresov:

V prípade zhody farebných kombinácii dresov je tím uvedený v zápise ako "hosť" povinný zmeniť farbu svojich dresov za inú farebnú sadu.


Rozpis zápasov:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v uverejnenom zápise. O všetkých zmenách budú informovaný vedúci družstiev, ktorých sa zmena týka.


Ocenenia:

Prvé tri tímy v každej kategórii získajú pohár a medaile (max. 20 medailii na tím). 


HRACÍ ČAS

B16, B14, B12

Zápasy základných skupín 2 x 15 minút hrubý čas.
Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. Bez možnosti TIME-OUT.

Štvrťfinále, semifinále, zápas o 3. miesto a finále - 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 3 minuty bude meraný čistý čas (v prípade nerozhodnutia nájazdy 3 série, následne "rýchla smrť").
Prestávka medzi polčasmi 3 minúty. TIME-OUT možný jeden krát za zápas pre každý tím (30 sekúnd).

B12:
- Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m
- Počet hráčov na ihrisku: 5+1
- Bránky: IFF – certifikovaný upravený rozmer 160 cm x 100 cm florbalovej bránky. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok 

BG10

Zápasy základných skupín 2 x 15 minút hrubý čas. 
Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. Bez možnosti TIME-OUT.

Štvrťfinále, semifinále, zápas o 3. miesto a finále - 2 x 15 minút hrubý čas, posledné 3 minuty bude meraný čistý čas (v prípade nerozhodnutia nájazdy 3 série, následne "rýchla smrť").
Prestávka medzi polčasmi 3 minút. Time-out je možný až od štvrťfinále (30 sekúnd).

BG10:
- Minimálny rozmer 18 m x 10 m, maximálny rozmer 22 m x 12 m
- Počet hráčov na ihrisku: 3+1
- Bránky: IFF – certifikovaný upravený rozmer 160 cm x 85 cm florbalovej bránky. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok