Štartovné

Všetky kategórie (B16, B14, B12, BG10)

140 € - úhrada do 28.2.2021
160 € - úhrada do 30.4.2021
180 € - úhrada do 30.6.2021

Dôležité upozornenie!
Zvýhodnenú cenu štartovného získa tím, ktorý v rámci termínu pre zvýhodnené štartovné samostatné štartovné uhradí, tzn. bude prijaté na účet organizátora do uvedeného termínu. V prípade, ak sa tím zaregistruje v jednom období ale štartovné uhradí až v nasledujúcom, je povinné uhradiť štartovné vo výške štartovného, ktoré prislúcha pre dané obdobie registrácie.

Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 30.6.2021. Tím, ktorý nebude mať do tohto termínu (vrátane) uhradené štartovné, bude z turnaja automaticky vyradený a jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom. Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet, platba v hotovosti na mieste nie je možná! V prípade odmietnutia účasti zo strany tímu po 30.6.2021 sa štartovné nevracia.

V prípade, ak bude turnaj zrušený z dôvodu pandemickej situácie, štartovné bude vrátené v plnej výške.


Individuálny poplatok:

15,- € / každý člen tímu (hráči, realizační tím)

 • zdarma mestská hromadná doprava v Bratislave počas turnaja (27.-29.8.2021)
  (bez náramku celodenný lístok MHD na 3 dni - hodnota 10,50 €)
 • vstup na všetky zápasy turnaja
 • 50% zľava na vstup na UFO Bratislava
  (cena vstupného 7,40 € - ušetríte 3,70 €)
 • zvýhodnený vstup na letné kúpalisko Tehelné pole
  (cena vstupného 4 € - ušetríte 3 €)
 • 10% zľava na nákup v kamennej predajni Florbal4u.com
 • špeciálne ceny v zábavno-oddychovom centre Space World
 • vstup zdarma (účastníkov do 18 rokov) do ZOO Bratislava
  (cena vstupného 7 € - ušetríte 7 €)
 • 10% zľava na nákup v predajnej sieti Intersport (OC Central a OC Bory Mall)
 • a iné akcie, na ktorých pracujeme a ktoré sa nám podarí pre vás vybaviť

Individuálny náramok je pre každého aktívneho účastníka povinný!
Bez náramku nie je možné nastúpiť na zápas ako hráč ani člen realizačného tímu!

Platba za ID náramky musí byť pripísaná na účet najneskôr 15.7.2021.


Platba štartovného a individuálnych poplatkov:

Adresa majiteľa účtu: SFC, o.z., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava
IBAN: SK37 8330 0000 0024 0110 9006
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: ID číslo tímu (uvedené v užívateľskom rozhraní a potvrdzujúcom e-maily o úspešnej registrácii)
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu, kategória


Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 30.6.2021. Nakoľko je počet tímov v každej kategórii obmedzený, turnaja sa môžu zúčastniť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 


Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:

 • v prípade odhlásenia sa tímu z turnaja po 10.7.2021 resp. nedostavenia sa na turnaj, bude tímu účtovaná zmluvná pokuta 250,-€ a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližší 1 rok na turnaji Slovak Floorball Cup Young). V prípade, ak bude turnaj zrušený z dôvodu pandemickej situácie, štartovné bude vrátené v plnej výške bez akejkoľvek pokuty.